POCZĄTEK – Odnośnie Logosa.

Pytanie (1909)Jan 1:2: „To [Logos] było na początku u Boga”. Do jakiego początku to się odnosi? Czy do początku wszystkich rzeczy, które były uczynione przez Logosa, czy też do początku samego Logosa? Jeżeli odnosi się do początku Logosa, to jak On mógł być z Ojcem przed swoją egzystencją?

Odpowiedź – Słowo „początek” jest raczej nieokreślonym słowem. Kiedy myślimy o naszym Ojcu Niebieskim, to Słowo Boże mówi nam, że nie miał On początku. Trudno byłoby sobie wyobrazić, że miał początek i równie trudnym do wyobrażenia jest, że Go nie miał. Trudność polega na tym, że nasze umysły są ograniczone. Jest różnica pomiędzy naszym umysłem a umysłem Bożym, tak samo jak jest różnica między umysłem naszym i umysłem psa. Mogę mieć inteligentnego psa i mogę powiedzieć: Idź i przypędź owce, a przygoni on każdą z nich. Ale gdybym powiedział do niego: Chcę porozmawiać z tobą o astronomii albo o Bogu, z pewnością pies ten nie wiedziałby nic o Bogu, z tego powodu, że jego mózg nie jest przystosowany do pojmowania tych spraw. Bóg nie dał psu zdolności rozumowania poza pewnymi ramami. Bóg dał nam szeroki zakres rozumowania, tak że możemy zastanawiać się nad moralnymi i naukowymi zagadnieniami, ale nikt z nas nie ma takiego umysłu, aby mógł pojąć Owego Wiekuistego. Napotkacie na poważną trudność, gdy spróbujecie myśleć o Bogu mającym początek; przewyższa to nasze możliwości. Weźmy pewien przykład: Wyobraźcie sobie, że macie armatę, która wyrzuciłaby kulę z wielką prędkością na tysiące mil, tak że nigdy by się nie zatrzymała. O, powiecie, musiałaby się zatrzymać. Dlaczego? Bo doleciałaby do końca przestrzeni. Czym jest koniec przestrzeni? Nie możecie sobie wyobrazić, czym jest koniec przestrzeni, ani nie możecie wyobrazić sobie nieustannie pędzącej armatniej kuli, nigdy nie dolatującej do końca przestrzeni. Dochodzimy do wniosku, że nasze umysły są ograniczone. Nie potrafię wyjaśnić początku Boga, bo Pismo Święte mówi, że On nie miał żadnego początku.

O jakim więc początku jest tu mowa? O Pańskim początku, kiedy Bóg Go stworzył i od tego początku, od czasu stworzenia był On z Ojcem. [40,3]