SPŁODZENIE – Przez kogo?

Pytanie (1916)Czy zostaliśmy spłodzeni z ducha świętego przez Jezusa?

Odpowiedź – Nie wiem, co znaczy to pytanie. Jezus nie spładza Kościoła, a jednak spłodzenie przychodzi przez Jezusa. Podam dwojaką odpowiedź. Nasze spłodzenie jest z Ojca, jak stwierdza apostoł: „Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa (...) zrodził nas” [1 Piotra 1:3 BT] [w angielskim przekładzie KJV zamiast zrodził użyto słowa spłodził – przyp. tłum.]. To nam mówi, kto nas spłodził, a stan, w którym zostaliśmy spłodzeni przez Ojca, był dziełem Jezusa – przez Jego śmierć i przez zastosowanie (przypisanie) Jego zasługi zostaliśmy uznani za godnych spłodzenia z ducha świętego. Rola Jezusa polegała na przyprowadzeniu nas do stanu, w którym mogliśmy zostać spłodzeni, jednak to nie On spładza, chociaż „mamy jednego Boga Ojca (...) i jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, a my przezeń” [1 Kor. 8:6]. To zgadzałoby się z tym, co zostało zapisane odnośnie zesłania ducha świętego, gdy apostołowie znajdowali się w górnym pokoju i oczekiwali na to, co im obiecał Jezus. Jezus powiedział, że było to obiecane od Ojca, a później św. Piotr oświadczył, iż Ojciec dał to Jezusowi, a Jezus przelał w tamtym czasie na Kościół, więc takie było spłodzenie z ducha. Chcemy przyjąć to w pełnym zakresie. [40,2]