SPŁODZENIE – Jeszcze nieprzyjęte.

Pytanie (1911)Czy możemy mówić o kimś, że posiada życie spłodzone z ducha, a jednocześnie twierdzić, że nie został przyjęty przez Pana jako ubiegający się o nagrodę?

Odpowiedź – Nie. Odpowiadamy, że wszyscy powołani są powołani w jednej nadziei swego powołania. Wszyscy, którzy są spłodzeni z ducha świętego, są spłodzeni w celu stania się kapłanami. Wszyscy spośród nich, którzy wejdą do klasy Wielkiego Grona, zobrazowanej w Lewitach, czyli tacy, którzy mieli sposobność, ale nie potrafili jej dobrze wykorzystać, zostaną odrzuceni, czyli uznani za niegodnych najwyższej nagrody i urzędu kapłańskiego; a zatem dostąpią jedynie łaski uczestniczenia w służbie lewickiej. [39,2]