SPŁODZENIE – Przed wejściem do Miejsca Świętego.

Pytanie (1911)Czy można być spłodzonym z ducha przed wejściem do Miejsca Świętego w Przybytku? Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, kiedy i gdzie spłodzenie z ducha ma miejsce?

Odpowiedź – Nie było obrazu na spłodzenie z ducha w związku z wejściem do Przybytku. Spłodzenie z ducha było pokazane przez olej pomazania. Jednak faktem jest, że tylko pomazani kapłani mieli prawo wchodzić do Przybytku. Miejsce Święte w Namiocie Zgromadzenia przedstawiało stan poświęcenia, w którym wy i ja się teraz znajdujemy. Gdy staliśmy się kapłanami i zostaliśmy spłodzeni z ducha świętego, od tej chwili przeszliśmy z jednego stanu do drugiego, do Miejsca Świętego – a teraz, od naszego spłodzenia z ducha świętego, mówi się o nas, że posadzeni jesteśmy z Chrystusem w Świątnicy, na niebiosach, na wyższej pozycji przedstawionej przez Przybytek. [39,1]