SPŁODZENIE – Duchowe, rzeczywiste czy poczytane.

Pytanie (1909)Czy spłodzenie jest stanem rzeczywistym, czy tylko poczytanym? Czy w Wielkim Gronie będzie ktoś taki, kto osobiście nigdy nie miał naznaczonego miejsca w Malutkim Stadku?

Odpowiedź – Odpowiadamy, że o ile wiemy, w Wielkim Gronie nigdy nie będzie nikogo takiego, kto nie miałby sposobności należenia do Malutkiego Stadka, lecz uchybił z powodu niedostatecznego wypełnienia swoich ślubów poświęcenia.

Jedynym wyjątkiem byliby starożytni święci, którzy w rzeczywistości należą do tej samej klasy, w tym znaczeniu tego słowa, lecz nigdy nie dostąpili wysokiego powołania. Dobrowolnie poświęcali wiele i wiele wycierpieli, mieli też wielki zaszczyt u Boga i stanowią jedyną część Wielkiego Grona, czyli klasy pozafiguralnych Lewitów, która nie miała sposobności wejścia do Malutkiego Stadka.

Co do duchowego spłodzenia, czy jest ono rzeczywiste, czy tylko poczytane, powiedziałbym, że jest ono rzeczywiste. Co mamy rozumieć przez sprawę rzeczywistą? Niektórzy myślą, że rzeczywistością jest tylko coś, co można zobaczyć i dotknąć. Duchowe spłodzenie nie jest rzeczywiste w sensie namacalności, lecz w tym znaczeniu, że jest ono faktem, a nie tylko teorią. Skąd to wiemy? W ten sposób, drogi bracie: Według Pańskiego zarządzenia ci, co zostali spłodzeni z ducha świętego, muszą być narodzeni z ducha albo umrzeć wtórą śmiercią. W rzeczywistości oddaliście ziemską naturę, musieliście to uczynić, zanim mogliście zostać w ogóle przez Niego uznani. Kto wyrzeka się praw restytucyjnych, ma do czynienia z Bogiem, z którym nie można igrać. Jakże prawdziwe jest to, że kto raz wyrzeknie się ziemskich praw, nie może ich już nigdy otrzymać z powrotem. [38,1]