SPŁODZENIE I OŻYWIENIE – Przejawy.

Pytanie (1907)Porównując narodzenie duchowe z cielesnym, jakich mamy się spodziewać przejawów spłodzenia, a jakich ożywienia?

Odpowiedź – Powiedziałbym raczej, że porównując spłodzenie duchowe z cielesnym, nie możemy spodziewać się żadnych objawów przy spłodzeniu. Jest faktem, że ma ono miejsce, ale widoczne staje się to dopiero później. Tak więc, jeżeli jesteśmy spłodzeni z ducha świętego, możemy mieć pewną tego świadomość, ale zewnętrzne objawy nie będą zbyt widoczne dla kogokolwiek innego. Możliwe, że ożywienie będzie jakimś znakiem dla innych. Okazanie ruchu będzie wskazówką życia. Kiedy więc jesteśmy spłodzeni z ducha świętego, to nasze śmiertelne ciało bywa ożywione, pobudzone do służby Pańskiej i zaczynamy odczuwać miłość, która popycha nas do służenia Bogu i braciom oraz do czynienia dobrze wszystkim ludziom, gdy tylko mamy taką sposobność. [37,3]