SPŁODZENIE – Do boskiej natury.

Pytanie (1907)Czy jesteśmy spłodzeni do boskiej, czy jedynie do duchowej natury?

Odpowiedź – Odpowiadam, że spłodzenie z ducha jest do duchowej natury, lecz w wypadku naszego Pana musiało być do boskiej natury, a nie do żadnej innej. Dlaczego? Dlatego, że gdyby nie udało Mu się zostać całkowitym zwycięzcą i stać się godnym boskiej natury zgodnie z planem Bożym, to nie mógłby być w ogóle przyjęty. Nie mógł On nigdy zająć żadnego drugiego miejsca. Jego spłodzenie z ducha musiało się zakończyć boską naturą albo żadną. Lecz w wypadku Kościoła możemy powiedzieć, że sytuacja jest nieco inna, że chociaż nasze spłodzenie jest z ducha i chociaż Pan zamierzył, że będzie to najwyższa forma duchowej natury, jeśli będziemy wierni i będziemy naśladować Pana, to jednak niektórzy z tej klasy spłodzonych z ducha nigdy nie osiągną boskiej natury, ale zostaną, że tak powiem, skierowani na jej „boczny tor”. Dlatego wolimy mówić, że Kościół jest spłodzony do duchowej natury, a niektórzy dojdą wyżej i osiągną boską naturę. Wielkie Grono znajdzie się na duchowym poziomie, ale nie będzie posiadało boskiej natury. [37,2]