BESTIA – Jej liczba.

Pytanie (1911)Co znaczy liczba bestii 666?

Odpowiedź – Istnieją różne interpretacje tej liczby. Nie jestem zupełnie przygotowany, by powiedzieć wszystko na temat mojego poglądu w tej sprawie, oprócz tego, że wierzę, iż ma to oznaczać tytuł papiestwa. Na tiarze papieża napisane są trzy łacińskie słowa: Vicarius Filii Dei, czyli: Namiestnik Syna Bożego. Ten tytuł, przypisany papieżowi, jest nieprawny. Papież nie jest namiestnikiem Syna Bożego, nie jest namiestnikiem Chrystusa ani nie panuje na miejscu Chrystusa. Dlatego wszelkie stwierdzenia w tym względzie, że jest zastępcą lub też przedstawicielem Chrystusa w panowaniu i władzy, są bluźnierstwem. Nie znaczy to, że papież i katolicy rozumieją, że bluźnią. Przypuszczam, że są całkiem pewni, iż tytuł, jaki papież sobie przypisuje, prawdziwie i słusznie się mu należy. Według naszego zrozumienia nie jest to prawdą i papież zajmuje fałszywe stanowisko, i w rzeczywistości jest według orzeczenia Pisma Świętego antychrystem, czyli fałszywym Chrystusem. [37,1]