CHRZEST – Naszego Pana.

Pytanie (1913-Z)Czy chrzest naszego Pana w wodzie miał miejsce przed chrztem duchem świętym?

Odpowiedź – Biblijny zapis o chrzcie naszego Pana w Jordanie zdaje się sugerować, że Bóg zamanifestował zesłanie ducha świętego na Jezusa po chrzcie w wodzie. Został On ochrzczony w śmierć, zanim wszedł do wody, w tym sensie, że oddał swą wolę, jak cytuje apostoł ze Starego Testamentu: „Oto idę; w księgach napisano o mnie; abym czynił wolę twoją, Boże mój” (Psalm 40:8-9; Hebr. 10:7). Nasz Pan przyszedł, by wykonać wszystko, co zapisane o Nim w księgach.

Nasz Pan umarł dla własnej woli już przedtem, inaczej nie poszedłby do Jana Chrzciciela nad Jordan. Boska manifestacja przyjęcia ofiary Jezusa oczekiwała wykonania symbolu. Dlatego czytamy, że gdy wyszedł On z wody, duch święty zstąpił w postaci gołębicy. Bóg dał widzialny znak, ale nie dla wszystkich, tylko dla Jana, który widział i świadczył (Jan 1:32-34). [36,2]