CHRZEST – Jana dla Izraelitów.

Pytanie (1913)Czy w figurze prawdziwi Izraelici potrzebowali być chrzczeni przez Jana?

Odpowiedź – Nie uważamy, ażeby prawdziwi Izraelici potrzebowali być chrzczeni przez Jana, ponieważ Jan nie wzywał świętobliwych Izraelitów do swego chrztu. Nawoływał tych, co żyli w stanie grzechu. Nie mamy nigdzie powiedziane, ażeby Jan Chrzciciel był ochrzczony swym własnym chrztem, a gdy Jezus przyszedł, aby był od niego ochrzczony, Jan się przed tym wzbraniał i rzekł: „Ty nie jesteś grzesznikiem, czemu do mnie przychodzisz? Ja chrzczę grzeszników i mówię im, aby przestali być nieposłuszni i powrócili do harmonii z Prawem Mojżeszowym”. Jezus nie spierał się z Janem, ponieważ Jan nie mógłby tego zrozumieć, nie był to właściwy czas dla Jana, gdyż nie należał on do tych, którzy zostali spłodzeni z ducha świętego; nikt nie był spłodzony aż do dnia Pięćdziesiątnicy. Z tego powodu Jezus nie tłumaczył Janowi tej sprawy, ale rzekł: „Zaniechaj teraz. Wiem, co czynię”. Jezus ustanawiał wzór nowej rzeczy. Nie przyjmował chrztu Jana ani nie zmywał swych grzechów, by przez to powrócić do harmonii z Zakonem, ponieważ nigdy przeciw Zakonowi nie wystąpił. [35,2]