CHRZEST – Co było pierwsze w przypadku Jezusa: woda czy duch święty?

Pytanie (1912)Czy Jezus był ochrzczony najpierw w wodzie, a dopiero później z ducha świętego? Co było pierwsze?

Odpowiedź – Zapis zdaje się sugerować, że Bóg zamanifestował zesłanie ducha świętego na Jezusa po chrzcie. Jezus był ochrzczony w śmierć, zanim wstąpił do wody, w tym znaczeniu, że wyzbył się własnej woli, według tego, jak cytuje apostoł ze Starego Testamentu: „Oto idę; w księgach napisano o mnie; abym czynił wolę twoją, Boże mój! pragnę, albowiem zakon twój jest w pośrodku wnętrzności moich” [Psalm 40:8]. Przyszedł, aby uczynić wszystko, cokolwiek było o Nim napisane w Księdze i już wtedy dla swej własnej woli był umarłym, inaczej nie przyszedłby do Jana. Jednak Ojcowska manifestacja przyjęcia Jego ofiary miała miejsce dopiero po dokonaniu symbolu. Czytamy, że gdy Jezus wyszedł z wody, zstąpił na Niego duch, a Bóg zesłał zewnętrzny znak. Ten zewnętrzny znak nie był jednak dla wszystkich, lecz jedynie dla Jana – Jan to widział i o tym świadczył. [35,1]