CHRZEST – Dlaczego woda użyta jest jako typ?

Pytanie (1912)Dlaczego o chrzcie Jezusowym z wody mówi się, że jest typem? Czy w Jego przypadku był to symbol, tak samo jak w naszym?

Odpowiedź – Tak, dokładnie jak w naszym przypadku, tak w przypadku Jezusa chrzest był symbolem ofiarowania, symbolem śmierci, jak również zmartwychwstania. Wszystko to było symbolicznie ukazane zarówno w chrzcie Jezusa, jak i naszym.

Chociaż niekiedy mówi się, że chrzest jest typem, to jednak ściśle mówiąc, typem nie był. Niekiedy słowa wymawia się zbyt swobodnie. To był symbol, nie typ. Jeżeli kiedykolwiek użyłem słowa typ w odniesieniu do chrztu, to dlatego, że właściwy wyraz mi umknął, a nasunął się niewłaściwy. [34,2]