CHRZEST – Jakie grzechy gładził chrzest Jana?

Pytanie (1911)Czy chrzest Jana był na odpuszczenie grzechów, których można było uniknąć, czy nieuniknionych grzechów przeciwko ich Przymierzu Zakonu?

Odpowiedź – Chrzest Jana był na odpuszczenie grzechów, których można było uniknąć, za różne znaczne przestępstwa i nie był przeznaczony dla pobożnych Żydów. Był dla klasy grzeszników, dla wszystkich, którzy zdawali sobie sprawę, że nie są w harmonii z Bogiem. Jan Chrzciciel głosił: „Jeżeli chcecie być gotowi na Królestwo Mesjasza, to na ile potraficie, starajcie się zachować Zakon, przyjmijcie zanurzenie w wodzie jako znak, że przestajecie odtąd grzeszyć, a zaczynacie prowadzić nowe życie”. Takie znaczenie miał chrzest Jana dla Żydów, lecz nie był ustanowioną regułą. Chrzest Jana był rzeczą wyjątkową, należącą wyłącznie do końca Wieku Żydowskiego i Jan, przez głoszenie pokuty i odrzucenie grzechu, próbował przygotować naród żydowski na przyjęcie Mesjasza. Pismo Święte mówi, że gdyby Żydzi usłuchali Jana, uwierzyliby i w Jezusa. Ponieważ nie uwierzyli ani nie przyjęli tego, co mówił Jan oraz nie zważali na powrót do harmonii z Bogiem i nie stali się świętymi na miarę swoich możliwości, dlatego nie znajdowali się we właściwym stanie na przyjęcie poselstwa, które miał dla nich Bóg. [34,1]