CHRZEST – Słowa używane przy zanurzeniu.

Pytanie (1909)Skoro dogmat o Trójcy jest niebiblijny, to dlaczego chrzcimy w imię Ojca i Syna, i ducha świętego?

Odpowiedź – Dlatego, że Pan Jezus zdaje się podawać taką formułę, gdy mówi: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” [Mat. 28:19].

W jakie imię?

Dlaczego „z ich upoważnienia”, a nie na podobieństwo śmierci Ojca i Syna, i ducha świętego? Dlatego, że Ojciec i duch święty nie umarli, a więc nie chrzcimy w Ojca i w ducha świętego. Jesteśmy ochrzczeni w Chrystusa, ale w imię Ojca i ducha świętego. Chrzest nie jest jedynie czymś, co Pan Jezus ustanowił i chciał żebyśmy obchodzili tego pamiątkę. On chce, ażebyśmy wiedzieli, iż czyniąc to, postępujemy zgodnie z wolą Ojca i z wolą ducha świętego, jak również w harmonii z Jego własnym duchem. [31,2]