BABILON – Rzeka Eufrat.

Pytanie (1911)Literalny Babilon był zbudowany nad rzeczywistą rzeką Eufrat, podczas gdy mistyczny Babilon znajduje się nad mistycznym Eufratem. Co zatem jest tą mistyczną rzeką?

Odpowiedź – Niedługo mamy mieć wykład właśnie na ten temat i być może otrzymacie odpowiedź na to pytanie. Jednak mówiąc pokrótce, mistyczna rzeka Eufrat, według objaśnienia, jakie mamy dane w Piśmie Świętym, oznacza narody. Tym sposobem wody, nad którymi siedzi niewiasta, to ludy, narody i języki; zatem odwrócenie wód mistycznego Eufratu od figuralnego, czyli mistycznego, Babilonu oznacza odwrócenie się od niego ludów. Według tego, co czytamy w gazetach, to odwracanie już w dużym stopniu następuje. Wszędzie formują się małe zgromadzenia. Trzy tygodnie temu, gdy byłem w Bostonie, zastępca redaktora naczelnego „Boston Congregationalist” podszedł do mnie w poniedziałek, po naszym niedzielnym kazaniu i powiedział: „Pastorze Russell, czy mogę zadać Ci pytanie?”.

„Owszem.”

„Jestem zastępcą redaktora naczelnego „Congregationalist” i byłem w niedzielę w teatrze bostońskim, a dzień był bardzo gorący, spojrzałem na zgromadzonych, których było około cztery tysiące, siedzących tak długo pod tym dachem w tak skwarny dzień i zacząłem się zastanawiać, czemu tak się dzieje, że największe kościoły w Bostonie i nasi najwymowniejsi kaznodzieje oraz nasze drogo opłacane chóry mogą zgromadzić zaledwie od dwudziestu do czterdziestu lub od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu osób na jednym spotkaniu. Dlaczego tak się dzieje? Czy możesz mi powiedzieć, co o tym myślisz?”

Odpowiedziałem: „Myślę, mój przyjacielu, że Biblia wyjaśnia to, mówiąc o głodzie na ziemi, tyle że nie o łaknieniu chleba lub wody, lecz – mówi Pan – o pragnieniu słuchania Słowa Pańskiego”. Powiedziałem też: „Myślę, że ci ludzie chcieli usłyszeć coś o Słowie Pana”. [29,3]