POJEDNANIE – Jego zakończenie.

Pytanie (1911)Kiedy kończy się Dzień Pojednania?

Odpowiedź – Dzień Pojednania według żydowskiego Zakonu był dwudziestoczterogodzinnym dniem, powtarzanym każdego roku w tym figuralnym systemie. Pozafigurą tego Dnia Pojednania, według naszego zrozumienia, jest okres błogosławieństwa Bożego, który rozpoczął się wraz z przyjściem Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego ofiarą. To było rozpoczęcie Dnia Pojednania, a ta druga ofiara, ofiarowanie kozła, odbywa się w ciągu tego Dnia Pojednania. Innymi słowy, Kościół zaproszony jest do uczestniczenia z Chrystusem w Jego ofierze, a wspaniały Dzień Pojednania wciąż trwa; dzieło pojednania nie zostało jeszcze ukończone. Ofiarne dzieło Dnia Pojednania, jak wierzymy, wkrótce się zakończy, to jest, gdy ostatni członek wybranego Ciała Chrystusowego przejdzie poza zasłonę; to będzie koniec ofiarowania, ale nie będzie to końcem pojednania, ponieważ Dzień Pojednania nie tylko obejmuje dzień ofiary, lecz także dzień zastosowania tej ofiary w dziele błogosławienia. Innymi słowy, całe tysiąc lat panowania Chrystusa także należy do dzieła pojednania, ponieważ sama konstrukcja słowa na to wskazuje – at-one-ment [z angielskiego „to be at-one” oznacza być w zgodzie czy harmonii, a jako czasownik „to at-one” oznacza osiągnąć stan pojednania lub zgody pomiędzy dwiema stronami – przyp. tłum.]. Tak więc ofiarowanie w obecnym czasie ma na celu stworzenie takiego at-one-ment (pojednania), a gdy ofiary zakończą się i zostaną przedstawione Bogu, staną się podstawą do pojednania, lecz zajmie to jeszcze całe tysiąc lat, aby zastosować to do świata i dla świata, żeby mógł być pojednany z Bogiem. Tak więc Dzień Pojednania we właściwym i zupełnym znaczeniu tego słowa obejmuje dwa tysiące osiemset lat lub jeszcze dłużej i obecnie upłynęła już połowa tego dnia, a ta druga połowa zapowiada się bardzo pięknie. [26,4]