POJEDNANIE – O wybawieniu pierworodnych.

Pytanie (1911)Czy wszyscy pierworodni będą w zupełności wybawieni, zanim zakończy się Dzień Pojednania?

Odpowiedź – Macie już odpowiedź na to pytanie. Oni wszyscy wejdą do swej chwały, gdy ofiary zostaną dokonane, a nastąpi to na długo przed zakończeniem się tego dnia, ponieważ dzień ten obejmuje także sąd świata. [26,3]