POJEDNANIE – Jak dokonywane w niewoli?

Pytanie (1908)Jeżeli ani jota, ani kreska z Zakonu nie miała przeminąć, ażby się wszystko wypełniło, to jak odprawiane były figuralne ofiary pojednania, gdy Żydzi byli w niewoli, a arki nie było w Miejscu Najświętszym? Kiedy figura ta ustała?

Odpowiedź – Nigdy nad tym nie myślałem. Wydaje mi się, że muszę to lepiej przemyśleć, zanim odpowiem na to pytanie. [25,2]