ZASTOSOWANIE – Powtórzenie.

Pytanie (1916)Czy zastosowanie zasługi Chrystusa musi być powtórzone?

Odpowiedź – Ono nigdy nie będzie musiało być powtórzone. Jest to ukończone dzieło, które Ojciec zaplanował jeszcze przed założeniem świata. Jezus pozostawił chwałę u Ojca w tym właśnie celu, który nadal realizował przez tysiąc dziewięćset lat tego Wieku Ewangelii, a potrzeba jeszcze tysiąca lat na dopełnienie. Dzięki Bogu, Alleluja, cóż za Zbawca! Alleluja, cóż za plan! Pomyślcie tylko! Co więcej, moi drodzy przyjaciele, Biblia mówi, że będziecie podobni do waszego Ojca Niebieskiego. Jesteście dziećmi Bożymi od czasu spłodzenia z ducha. Dziecko odpowiednio spłodzone, mające dobrą matkę i dobrego ojca, będzie zawsze takie jak ojciec. Gdyby Adam i Ewa zachowali swoją doskonałość, wszystkie ich dzieci byłyby takie jak Adam, doskonałe, wspaniałego charakteru. Bóg zapoczątkował nowy rodzaj istot – duchowych, spłodzonych z ducha. Będziemy więc takimi jak nasz Ojciec. Jedna matka, jedno przymierze, pod którym wszyscy jesteśmy spładzani i które rozwinie nas i doprowadzi do chwalebnej wolności naszego Pana i staniemy się bardzo podobni do Ojca. Jest On dobry nawet dla niewdzięcznych. Stając się coraz bardziej podobni do naszego wielkiego Odkupiciela, będziemy też coraz podobniejsi do naszego Ojca Niebieskiego. Całym celem naszego życia, naszej wiary, powinno być rozwijanie takiego podobieństwa charakteru. [25,1]