ZASTOSOWANIE – Zasługi za Adama i jego rodzaj.

Pytanie (1916)Kiedy zasługa ofiary Chrystusa, czyli cena okupowa, zostanie zastosowana za Adama? Czy obejmie to także cały rodzaj Adamowy?

Odpowiedź – Nie prędzej Pan będzie mógł zastosować swoją zasługę za Adama, aż cały Kościół zostanie zabrany, ponieważ owo poręczenie oznacza ograniczenie dla Adama i jego rasy. Dlatego musimy najpierw przejść przez naszą próbę, zanim ta zasługa może być przypisana Adamowi i jego potomstwu.

Nad ceną okupową za Adama i jego rodzaj zastanowimy się bardziej szczegółowo: Czemu zastosowanie jej jest obecnie niemożliwe ze względu na Kościół? Czemu nie może być zastosowana za Adama, zanim Kościół nie zostanie skompletowany? Została ona złożona w depozycie u Boga Ojca i jest jakoby obciążona hipoteką przez przypisanie Kościołowi. Jak to się dzieje? W następujący sposób: Cały Kościół zgodził się umrzeć według ciała. Nikt inny nie został przyjęty do Kościoła. Kto nie przystąpił do Chrystusa, nie przystąpił do Kościoła. Sprawiedliwość wymaga, aby wszyscy umarli; najpierw ci, co wstąpią w Jego ślady; położą oni swe życie chętnie, z radością, ofiarnie; ci wejdą do chwały niebieskiej – najwyższej. Potem klasa Wielkiego Grona. Są to ci, którzy będą usiłowali uchwycić się ziemskiego życia i z bojaźni przed śmiercią przez cały czas swego życia poddani są niewoli. Czy będzie im dozwolone postępować dalej w ten sam sposób? Jeżeli tak, to umrą wtórą śmiercią, ponieważ nie położyli swego życia. Co Jezus zrobi dla takich? W Biblii jest to przedstawione przez Pana Jezusa kładącego ręce na klasę kozła Azazela oraz wywiedzenie go przez człowieka na to obranego, co ukazuje, jak Wielkie Grono oddane będzie Szatanowi na zniszczenie ciała. Dlaczego? Ponieważ to jest częścią przymierza, ich ciało musi być albo dobrowolnie złożone w ofierze, albo zniszczone – jedno albo drugie. Gdy ciała ich zostaną oddane, ich szaty obmyte, a oni sami przejdą przez cierpienia, wtedy nauczą się swej lekcji. Nie uda im się wejść już do klasy ofiarniczej, ale ponieważ pozostaną wiernymi Bogu w tej próbie, zostaną uznani za godnych życia na duchowym poziomie. Nie na najwyższym poziomie, czyli w boskiej naturze, lecz jak aniołowie, na niższym poziomie. Wszyscy zostaną uznani za godnych, którzy otrzymają życie wieczne, ale ci, będąc poddani próbie, nie wyprą się Pana i będą raczej woleli cierpieć – ci są uznani za godnych. W Obj. 7:15 (NB) mamy to zobrazowane: „Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego”. Klasa Małego Stadka jest czymś więcej niż jedynie zwycięzcami, oni nie tylko się tam dostaną. Biblia mówi, że są oni pełnymi zwycięzcami [Rzym. 8:37 BT]. Będą siedzieć z Panem na Jego tronie i będą współdziedzicami z Nim oraz uczestnikami Jego boskiej natury. Inni, przychodząc w końcu przez ucisk i woląc raczej cierpieć, niż być niewiernymi Bogu, dostaną dzięki Panu dobrą nagrodę. Ponieważ nie mieli ducha ofiary, ducha cierpienia dla Chrystusa dobrowolnie, ochotnie, trzeba ich było popychać do walki. Jednak kiedy już zostali popchnięci, to walczyli dobrze, ale nie tak jak ich Wódz, który sam przystąpił do walki.

Jest jeszcze trzecia klasa, wspomniana w Hebr. 6 i 10. Apostoł powiada, że ci, którzy odpadli i odwrócili się od krwi przymierza oraz uznali ją za rzecz pospolitą – ci umrą wtórą śmiercią. Dlatego Jezus zapewnił, że wszyscy tacy pójdą na śmierć. Jedna klasa pójdzie na wtórą śmierć, ponieważ jest niegodna. Druga klasa jest popychana, aby opowiedziała się po stronie dobrej lub złej, a kiedy wszyscy umrą, wtedy hipoteka zostanie zdjęta, albowiem zobowiązania zostaną spłacone. Wszyscy oni umrą, nikt nie zatrzyma życia ziemskiego. Jedna klasa dostąpi nowego życia na boskim poziomie, druga otrzyma nowe życie na poziomie duchowym, a trzecia to ci, którzy umrą śmiercią wtórą. [24,1]