ARMIA – Kto stanowi armię Bożą?

Pytanie (1909)Czy Twój pogląd odnośnie tego, jaka moc ma stanowić armię Bożą, uległ od czasu publikacji [czwartego] Tomu, który omawia to zagadnienie, jakiejkolwiek zmianie? Czy powiedzenie: „Robotnicy łączcie się, nie macie nic do stracenia, jak tylko wasze więzy; lecz macie świat do zdobycia” nasuwa nam jakąś myśl względem tej sprawy?

Odpowiedź – Nie, nie widzę powodu, żebym miał zmieniać moje poglądy, ale nie dlatego, że mamy poglądy, które nie mogą zostać zmienione; mamy bowiem prawo zmienić zdanie jak każdy inny człowiek. Po prostu nie widzimy takiej potrzeby. Uważamy, że Pan posłuży się jako swoją armią milionami ludzi, którzy nie są świętymi i którzy nie będą wiedzieć, że Mu służą. W Piśmie Świętym czytamy, że gniew ludzki będzie Go chwalił. Będą wykonywać pracę, by chwalić Boga i nie będą tego świadomi, podobnie jak Pan może używać Szatana jako swojego sługi w czasie Wieku Ewangelii, aby kręcił kamieniem, na którym szlifują się Pańskie klejnoty. Szatanowi wydaje się, że skruszy nas na proch, lecz swoim działaniem jedynie nadaje klejnotom połysk.

Jeżeli chodzi o drugą część pytania, dotyczącą jednoczących się robotników, to tak, myślę, że to byłaby sugestia w tym względzie, a mianowicie, że Pan prawdopodobnie użyje wielkich mas ludu, które przypuszczalnie stanowić będą wielką armię Bożą. Z jednej strony zgromadzeni zostaną książęta ziemi, wodzowie przemysłu i naczelnicy finansów, wraz z tymi wszystkimi, których będą mogli ogarnąć swym wpływem, zaś z drugiej strony stanie wielka armia niezadowolonych, podążająca za zasadami socjalizmu i twierdząca, że jest Boskim lekarstwem. Odpowiadamy, że nie wątpimy w szczerość ich serc i intencji, ale nie sądzimy, że będą w stanie przeprowadzić swoje plany, raczej ich plany się nie powiodą. Gdy dojdą do miejsca, gdzie będzie się im zdawało, że mogą już wszystko posiąść, wówczas przekonają się, że moc pieniądza nie umożliwi im przeprowadzenia wszystkiego, czego chcą; będą tak zbuntowani na swój stan, że zamiast podążać za socjalizmem, udadzą się za anarchią, a wtedy Bóg dozwoli, ażeby świat sprowadził na siebie zniszczenie. Dopiero po tym Bóg zainterweniuje i własną mocą wywiedzie pokój i porządek z zamieszania i ustanowi Królestwo swego Syna i Jego Oblubienicy, małżonki Barankowej. [23,2]