POMAZANIE – A zapieczętowanie.

Pytanie (1911)Jaka jest różnica między pomazaniem a zapieczętowaniem w następującym wyjątku z Pisma Świętego: „Który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest, który też zapieczętował nas” [2 Kor. 1:21-22].

Odpowiedź – Pomazanie jest jednym obrazem. Zwrócę waszą uwagę na obraz podany w Piśmie Świętym. Już mówiłem o Chrystusie, Jezusie jako Głowie oraz Kościele – Jego Ciele, a obraz ten był użyty w wypadku figuralnego kapłaństwa. Czytamy, że Aaron był kapłanem. On we własnej osobie wyobrażał Jezusa i cały Kościół, Królewskie Kapłaństwo, a święty olej pomazania, który został wylany na jego głowę, ściekał aż na podołek jego szat. Co to oznacza? Oznacza to pomazanie Aarona jako całości i jest to pomazanie, jak mówi apostoł, pod które wy i ja wchodzimy. Gdy przystępujemy do Chrystusa, przystępujemy do pomazania. Pomazanie to należy do całego Ciała, które Bóg naprzód przewidział i przeznaczył, a gdy dochodzimy do członkostwa w tym Ciele i trwamy w nim, jesteśmy członkami Pomazańca i znajdujemy się pod tym pomazaniem, jak stwierdza apostoł: „To pomazanie, któreście wy wzięli od niego, zostaje w was” [1 Jana 2:27].

Zapieczętowanie jest czymś, co sięga jeszcze dalej. Apostoł mówi: Zostaliście zapieczętowani duchem świętym i nie tylko zostaliście pomazani duchem świętym, lecz zostaliście zapieczętowani. Pieczętowanie w waszym, jak również w moim wypadku ciągle się jeszcze odbywa. Co to oznacza? Jest to odbicie w nas charakteru Pana; odciska się on na was coraz bardziej i mocniej, jesteście pieczętowani duchem świętym. Jak długo będzie to trwać? Aż do dnia odkupienia. Jeżeli pozwolicie, by to odbicie było w was, będziecie się stawać coraz wierniejszym obrazem drogiego Syna Bożego i to jest warunkiem, na podstawie którego wy i ja możemy w Nim mieszkać. Nie tylko otrzymujemy pomazanie na początku, ale także otrzymujemy ducha i mamy znaki uświęcenia i uczniostwa. [22,2]