ANIOŁOWIE – Kiedy upadli aniołowie zostaną zniszczeni?

Pytanie (1909)Czy upadli aniołowie będą zniszczeni przy końcu czasu Żniwa, czy będą związani razem z Szatanem i zniszczeni wraz z nim przy końcu Wieku Tysiąclecia?

Odpowiedź – Rzecz jasna, nie znam odpowiedzi na to pytanie, mogę jedynie podać moje przypuszczenie oraz powód. Próba złych duchów i próba Szatana zdają się być oddzielnymi kwestiami. Szatan nie miał żadnych pokus poza swoją własną ambicją i na ile wiemy, nie okazał nigdy skruchy, dlatego Pismo Święte nie wskazuje, aby jakiekolwiek miłosierdzie miało mu być okazane, ale że ma on być ostatecznie zniszczony.

Aniołowie przez długi czas obserwowali jego pomyślność i powodzenie, a także pozorny brak mocy po stronie Boga, by go powstrzymać. Potem zaczęli obcować z ludźmi. Szatan był samolubny i usiłował zdobyć władzę. Jeżeli chodzi o tych aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu, lecz opuścili swoje mieszkanie, szczególna wzmianka została uczyniona w listach Judy oraz Piotra, że zostali podani łańcuchom ciemności i zachowani na sąd dnia wielkiego. A zatem, czy to odnosi się do sądu w Dniu Tysiąclecia, czy do obecnego czasu? Uważamy, że odnosi się to do sądu w obecnym czasie, ponieważ byli skrępowani łańcuchami ciemności i widocznie otrzymają moc uwolnienia się z tych więzów ciemności w obecnym czasie. Przypuszczamy, że teraz, gdy się uwalniają, wydaje im się, że Bóg nie może ich powstrzymać. Ich uwolnienie się będzie stanowiło część wielkiego ucisku świata, który wyniknie nie tylko z powodu ludzkich poczynań, ale także z działania złych duchów. Skoro w ciągu tych wieków, kiedy byli skrępowani, niektórzy z nich, jak wskazuje Pismo Święte, nauczyli się służyć Panu i żałować, teraz nadeszła pora, by okazać wierność, w czasie gdy wszystkie inne duchy będą raczej skłonne czynić zło. Warto zapamiętać, że wyraz „sąd”, jaki jest tu użyty, oznacza próbę, a nie wyrok. Oni byli zachowani w łańcuchach ciemności aż do próby dnia wielkiego. Tutaj może nasunąć się pytanie: Czy ci aniołowie, którzy okażą się niegodnymi w tym czasie próby, zostaną zniszczeni teraz, czy raczej będą z Szatanem przez tysiąc lat? Naszą myślą jest, że zostaną zniszczeni teraz, gdy ich próba się ostatecznie skończy. Bóg nie będzie miał żadnego szczególnego celu, by ich dłużej zachować. Nie mamy pewności, lecz jedynie zgadujemy. Jeżeli komuś zdaje się inaczej, to nie będziemy się o to sprzeczać. Gdzie Pańskie Słowo mówi stanowczo, to i my mówimy. Jeżeli ktoś chce znać moje zdanie, to je podaję, a jeśli chce mieć swoje, niech je zachowa. [22,1]