ANIOŁOWIE – Upadli, na próbie.

Pytanie (1911)Czy upadli aniołowie są teraz na próbie i kiedy otrzymają wyrok?

Odpowiedź – W pewnym sensie możemy przypuszczać, że upadli aniołowie znajdują się na próbie mniej więcej od czasu, gdy zostali podani łańcuchom ciemności. Oni wszyscy stali się przestępcami i jak tylko został wydany przeciwko nim Boski wyrok i jak zostali podani łańcuchom ciemności, dla wszystkich stało się jasne, że poważnie sprzeciwili się Boskiej woli i popadli pod potępienie, i wcale by mnie nie dziwiło, gdyby niektórzy z tych upadłych aniołów chcieli się poprawić. Wydaje nam się, że szczególny czas, gdy coś w tym rodzaju mogło mieć miejsce, nastąpił wtedy, gdy śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana stały się wspaniałym kazaniem dla upadłych aniołów, ukazującym wielką miłość Bożą dla rodzaju ludzkiego i miłosierdzie, przez które człowiek mógł być wyswobodzony od grzechu i śmierci. Ten objaw miłości Bożej stał się dla tych aniołów wielką lekcją o miłosierdziu Bożym, który natchnął ich nadzieją dla nich samych. Jeżeli któryś z tych upadłych aniołów, mając szacunek dla Bożego prawa i nadzieję w Boskim miłosierdziu, okazałby wiarę i nadzieję przez odwrócenie się od grzechu i życie w harmonii z Boską sprawiedliwością, to jestem pewien, że tacy przeszli przez ciężką próbę, że napotkali na wszelki rodzaj prześladowania ze strony upadłych duchów i możliwe, że nasze doświadczenia w porównaniu do ich są nieznaczne, ponieważ dobrze możemy sobie wyobrazić, że gdyby złym duchom było dozwolone czynić, co tylko zechcą względem tych, którzy miłują sprawiedliwość, oznaczałoby to ciężki los dla tych, który usiłowali żyć lepiej. Dlatego sąd, czyli próba, upadłych aniołów odbywa się w ten sam sposób jak próba Kościoła, by doświadczyć nas, czy miłujemy sprawiedliwość, a nienawidzimy nieprawości i co jesteśmy gotowi znieść w imię sprawiedliwości. Zatem, jeżeli któryś z tych aniołów ma szacunek dla Boga oraz sprawiedliwości i posiada nadzieję, że miłosierdzie Boże będzie im okazane, to bez wątpienia znajduje się na próbie, która jest doświadczeniem lojalności, a wszystko, co jest przeciwko nim, jest dla nich doświadczeniem, czyli próbą i osądem ich lojalności względem Boga. Zdaje się, że przy końcu obecnego wieku i przy rozpoczynaniu się nowej dyspensacji przychodzi na nich próba szczególniejszego rodzaju, o której wiemy niewiele. Wszystko, co wiemy, to jedynie to, co mamy powiedziane, że zostali podani łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd dnia wielkiego. Co to oznaczy, jest dla nas zagadką. Sąd dnia wielkiego może nie odnosić się do nich tak indywidualnie jak do nas ze świata. Ten szczególny sąd dnia wielkiego ma się objawić, gdy wszystkie królestwa tego świata zostaną osądzone, gdy wszystkie obecnie istniejące instytucje zostaną wystawione na próbę, a ogień owego dnia je doświadczy. Ogień ten doświadczy także wszystkich w Kościele, a ci upadli aniołowie są związani łańcuchami ciemności aż do tego czasu. Następnie zostaną rozpuszczone cztery wiatry, a to oznacza, że nie będą już oni skrępowani łańcuchami ciemności, ale otrzymają swobodę ujawnienia się. Nieco później zobaczymy. Zapytajcie mnie o to około 1915 roku, wydaje mi się, że wtedy będę wiedział więcej. [20,2]