ANIOŁOWIE – Przywrócenie upadłych aniołów.

Pytanie (1909) – Czy którzykolwiek z upadłych aniołów zostaną przywróceni? Jeżeli tak, to w jaki sposób może się to stać bez okupu?

Odpowiedź – Odnośnie upadłych aniołów nie mamy wyraźnych informacji z wyjątkiem tego, co powiedział apostoł: „Azaż nie wiecie, iż Anioły sądzić będziemy?”. Wyraz „sądzić”, tak jak używany jest w Piśmie Świętym, oznacza próbę. Z tego wynika, że jeżeli mają oni mieć dalszą próbę, to zapewne niektórzy z nich odniosą z niej korzyść.

Odpadli oni od swego pierwotnego stanu świętości z powodu pokusy, a w ciągu długiego okresu, który minął od tamtej pory, mieli doskonałą sposobność, by dostrzec błąd w swoim postępowaniu i jeżeli zechcą, poprawić się. Ponadto zauważamy, że apostoł Piotr mówi, iż nasz Pan swoją śmiercią i zmartwychwstaniem kazał [głosił] duchom w więzieniu, co wyraźnie odnosi się do upadłych aniołów, to jest tych, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu i zostali strąceni do Tartaru oraz związani w ciemności albo więzieniu. Stwierdzenie apostoła Piotra sprowadza się do tego, że upadłym aniołom, zwanym teraz demonami, dana była wielka lekcja: okup dla ludzkości był manifestacją wielkiego Boskiego miłosierdzia dla rodzaju ludzkiego i upadli aniołowie mogą zobaczyć, że jeżeli Bóg był tak łaskawy dla ludzkości, to istnieje szansa, że kiedyś także okaże miłosierdzie im. Zatem odpowiadamy, że jest nadzieja dla tych upadłych aniołów. Przypuszczamy, drodzy przyjaciele, że od czasu, gdy Jezus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem głosił to kazanie aniołom, tak świętym, jak i upadłym, niektóre mogły się poprawić i okazać swoją poprawę, a my możemy rozsądnie przypuszczać, że powstrzymają się od dalszego nieposłuszeństwa i dlatego podczas minionych osiemnastu stuleciu były dwie główne klasy tych upadłych aniołów: jedni wierni, powracający do sprawiedliwości, drudzy zaś przeciwni Bogu, uprawiający grzech i naśladujący Szatana.

Czy to wymaga okupu? Odpowiadamy: Nie. Gdyby aniołowie zostali skazani na śmierć, wtedy wykupienie od śmierci byłoby konieczne. Oni zostali jedynie poddani łańcuchom ciemności, aby nie mogli używać swej mocy. Gdyby był to wyrok śmierci, wymagałby jednego świętego anioła za każdego upadłego, ponieważ każdy upadły anioł został indywidualnie potępiony. Inaczej jednak rzecz się ma z rodzajem ludzkim; my nie zostaliśmy potępieni indywidualnie, lecz weszliśmy pod potępienie przez ojca Adama, dlatego odkupienie ojca Adama znaczy nie tylko odkupienie jego samego, ale także całego jego potomstwa. Tym sposobem w planie Bożym Chrystus jest okupem za wszystkich, odkupując jednego. Nie byłoby to możliwe w przypadku upadłych aniołów – oni podlegają swojemu własnemu, indywidualnemu wyrokowi. [19,2]