ANIOŁOWIE – Są synami.

Pytanie (1909) – Jak to jest, że aniołowie są nazwani synami Bożymi, podczas gdy mamy powiedziane, że Jezus, nasz Zbawiciel, był jednorodzonym Synem Bożym?

Odpowiedź – Wyrazowi „jednorodzony” musi być nadana prawdziwa siła i moc. Nasz Pan w swojej przedludzkiej egzystencji był jako jedyny bezpośrednio zrodzony przez Ojca, podczas gdy aniołowie, chociaż są synami Bożymi, nie są bezpośrednio zrodzeni przez Boga, lecz byli stworzeni przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, ponieważ wszystkie rzeczy były stworzone przez Niego, a zatem stworzył On aniołów, ale nie swoją mocą ani nie z własnego upoważnienia, lecz mocą i władzą Ojca. Zob. V tom „Wykładów Pisma Świętego”. [19,1]