STAROŻYTNI ŚWIĘCI – O ich zmartwychwstaniu.

Pytanie (1915)Czy porządek pojednania pozwoli na zmartwychwstanie któregokolwiek ze świętych Starego Testamentu przed zmartwychwstaniem Kościoła?

Odpowiedź – Sądzę, że święci Starego Testamentu nie mogą dojść do doskonałości, dopóki Kościół nie zostanie skompletowany. Ciało Chrystusowe musi koniecznie przejść poza zasłonę, zanim którykolwiek ze świętych Starego Testamentu zostanie wzbudzony. Słowa apostoła w tym względzie są dosyć wyraźne: „Aby oni bez nas nie stali się doskonałymi” (Hebr. 11:40), co oznacza, że doskonałość Kościoła musi nastąpić najpierw. Ta sama myśl podawana jest także w innych miejscach. O Ciele Chrystusowym mowa jest, że dostąpi pierwszego, czyli głównego zmartwychwstania (1 Kor. 15:23; Obj. 20:4-6), nie tylko pierwszego co do znaczenia, lecz także pierwszego co do czasu – „Chrystus jako pierwiastek” [1 Kor. 15:23]. Sądzimy, że zasługa Chrystusowa nie może być zastosowana za kogoś innego, dopóki wszyscy (obydwie klasy Kościoła), którym przypisana jest obecnie, nie ukończą swej drogi. [16,1]