STAROŻYTNI ŚWIĘCI – O ich zmartwychwstaniu.

Pytanie (1914)Bracie Russell, czy święci Starego Testamentu zmartwychwstaną, zanim ostatni członek Wielkiego Grona przejdzie poza zasłonę?

Odpowiedź – Przypuszczam, że raczej nie. Ale nie jestem pewien. Powód, dla którego nie przypuszczam, aby zmartwychwstali oni, zanim Wielkie Grono przejdzie poza zasłonę, jest taki: cały „kościół pierworodnych”, włączając Malutkie Stadko, klasę kapłańską, i Wielkie Grono – wszyscy oni są pierwocinami i mają przypisaną zasługę Chrystusa, a o ile ja mogę to osądzić, przekazanie zasług Chrystusa za grzechy świata nie może nastąpić, dopóki nie zostanie uskutecznione przypisanie jej całemu Kościołowi i póki wszyscy mający dostąpić duchowej natury nie zostaną zebrani poza zasłoną. Taka jest moja opinia. [15,3]