STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Nieprzedstawiani w dziedzińcu.

Pytanie (1911-Z)Czy starożytni święci znajdowali się w stanie przedstawianym w dziedzińcu?

Odpowiedź – Za ich czasów pozafiguralny kapłan jeszcze nie przyszedł i pozafiguralny Namiot Zgromadzenia oraz dziedziniec nie zostały jeszcze ustanowione. Wobec tego nie mogli oni być na dziedzińcu. Ale na podstawie swych uczuć serca wyrażanych w postępowaniu byli oni członkami Domu Wiary. Nasze zrozumienie jest takie, że ostatecznie mogą oni dostąpić miejsca wraz z Wielkim Gronem i jako jego część, będąc pozafiguralnymi Lewitami stanu pozafiguralnego dziedzińca. [15,1]