STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Ich zmartwychwstanie.

Pytanie (1911)Kiedy święci Starego Testamentu dostąpią zmartwychwstania?

Odpowiedź – Zmartwychwstanie im przynależne będzie pierwszym w odniesieniu do świata – pierwszym, jakiego dostąpi natura ziemska. Kościół dostąpi swego zmartwychwstania najpierw, jak ich Pan, na duchowym poziomie, do duchowej natury, do niebiańskiego stanu; potem nastąpi kolejna część zbawienia, zbawienie dla świata; a święci Starego Testamentu będą pierwszymi, którzy otrzymają swoje błogosławieństwo i swoje zmartwychwstanie na tym poziomie. Będzie to po ustanowieniu Królestwa, ponieważ właśnie to Królestwo ma świat błogosławić i podnosić. [14,4]