STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Związek przymierza.

Pytanie (1911)Kiedy święci Starego Testamentu będą w związku przymierza z Bogiem?

Odpowiedź – Gdy tylko zmartwychwstaną pod Nowym Przymierzem, od razu wejdą w związek z Bogiem poprzez to Nowe Przymierze; ale w bezpośredniej i osobistej relacji z Ojcem nie będą aż do końca Tysiąclecia, gdy Pośrednik Nowego Przymierza przekaże wszystkie sprawy Ojcu i Nowe Przymierze nie będzie dłużej obowiązywać. Wówczas dopiero znajdą się w osobistej relacji z Bogiem – tak samo, jak wy i ja wchodzimy teraz w osobisty związek z Bogiem przez Chrystusa. [14,3]