STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Relacja z Bogiem w Tysiącleciu.

Pytanie (1911)Czy starożytni święci będą w relacji z Bogiem w ciągu Wieku Tysiąclecia?

Odpowiedź – Tak. Święci Starego Testamentu będą w ciągu Wieku Tysiąclecia w relacji z Bogiem poprzez Nowe Przymierze i poprzez Pośrednika Nowego Przymierza; ale w bezpośredniej, osobistej relacji z Bogiem nie znajdą się przed końcem Wieku Tysiąclecia. Wszyscy, którzy otrzymają błogosławieństwa Królestwa Tysiąclecia, muszą otrzymać je przez wielkiego Pośrednika i przez Nowe Przymierze, które zapieczętował swoją krwią na rzecz każdego narodu, ludu, rodziny i języka. Święci Starego Testamentu, którzy już udowodnili swoją wierność Bogu, będą mieli specjalne błogosławieństwo w tym, że powstaną doskonali w ciele i nie będą musieli osiągać doskonałości w stopniowym procesie; powstaną w doskonałych ciałach ludzkich, a ponieważ ich umysły były już w całkowitej zgodzie z Bogiem, więc ich ciała także będą w zupełnej zgodzie z Boskim prawem od samego początku. Wierzymy wszakże, iż będzie to bardzo korzystne dla świętych Starego Testamentu, że znajdować się będą pod Nowym Przymierzem i pod Pośrednikiem, ponieważ mogliby, mimo całego swego poprzedniego doświadczenia, popełniać pewne pomyłki. Dlaczego? Jak? Ponieważ, o ile możemy to osądzić, chociaż posiadali znaczne doświadczenie, nie mieli tak pełnego doświadczenia, jakie musi przechodzić Kościół. Między świętymi Starego Testamentu wspomnianymi w Piśmie Świętym widzimy Samsona. Nie mamy powodu przypuszczać, że Samson był w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa niewierny Bogu. Był wierny, posłuszny i miał zupełną wiarę w Boga. Z powodu tych przymiotów uważany jest za zwycięzcę i jako taki, będzie uczestnikiem specjalnych błogosławieństw owego czasu; ale powiedzieć, że Samson miał zupełną, obszerną i wszechstronną znajomość wszystkich tych rzeczy, które będą wymagane od doskonałego człowieka, to całkiem inna sprawa. Tak więc sądzimy, że jest bardzo możliwe, iż z powodu braku doświadczenia niektórzy starożytni święci będą popełniać pewne mimowolne błędy pod panowaniem Mesjasza. Skoro tak, to konieczna będzie krew Przymierza i Pośrednik między nimi a Bożą sprawiedliwością, a osiągną z tego stanu błogosławieństwo. [13,1]