AARON – Pozafigura, gdy błogosławił.

Pytanie (1911)Gdy Mojżesz i Aaron wyszli, by błogosławić ludowi, kogo Aaron reprezentował?

Odpowiedź – Przypuszczam, że Mojżesz wyobrażał i reprezentował tam Boskie prawo, błogosławiąc ludowi, Aaron zaś wyobrażał i reprezentował arcykapłana, który dokonywał ofiary. Mojżesz, jako prawodawca, był przedstawicielem sprawiedliwości. By błogosławić, stał tam także arcykapłan, który złożył ofiarę. Podobnie Chrystus, jako pozafigura Aarona w tym obrazie, będzie błogosławił światu przez tysiąc lat, a obok Niego będzie Boskie prawo, przedstawione przez Mojżesza. Całe prawo Boże i cała moc Boża będą tam, by błogosławić światu i wprowadzać zarządzenia, które w ten sposób będą wykonywane. [5,1]