Kazania Pastora Russella
Wybór jego najważniejszych wykładów dotyczących wszystkich obszarów chrześcijańskiej nauki i praktyki