Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia na jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury wydawanej przez towarzystwo biblijne „Zion’s Watch Tower” w latach 1879-1916, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazująych się w czasopiśmie o powyższym tytule.


Wykłady Pisma Świętego Milenial Dawn

T.1. Boski Plan Wieków
T.2. Nadszedł Czas
T.3. Przyjdź Królestwo Twoje
T.4. Walka Armagieddonu
T.5. Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem
T.6. Nowe Stworzenie (nowy przekład)
T.6. Nowe Stworzenie (stary przekład)

Cienie Przybytku
Fotodrama Stworzenia
Niebiańska Manna
Pieśni Wieczorne

Pokarm dla myślących chrześcijan
Kazania Pastora Russella
Co powiedział pastor Russell (Książka pytań)

The Divine Plan of the Ages
The Time is at Hand
Thy Kingdom Come
The Battle of Armageddon
The Atonement Between God and Man
The New Creation


Tabernacle Shadows of Better Sacrifices
Photodrama of Creation
Daily Heavenly Manna
Songs in the Night

Food for Thinking Christians
Pastor Russell's Sermons
What Pastor Russell Said (Questions)Artykuły z Zion's Watch Tower (Ostatnia aktualizacja 23.05.2024)
Pełna lista 5285 artykułów w języku angielskim wraz z 2663 (plus 57 odnośników do powtarzających się artykułów) odpowiadającymi im polskimi tłumaczeniami*, pochodzącymi z czasopism „Strażnica”, „Straż”, „Brzask”, „Świt”, „Na Straży”, w kolejności publikacji w przedrukach Reprints.

Zob. Ostatnio dodane (23.05.2024)


Kazania C.T. Russella (Ostatnia aktualizacja 10.02.2020)
Zbiór 209 kazań publikowanych w polskich czasopismach, pochodzących z: Pastor Russell's Sermons, Convention Reports, Harvest Gleanings, Overland Monthly i innych zbiorów.Alfabetyczny spis 2328 tłumaczeń polskich (Ostatnia aktualizacja 31.01.2015)
Lista polskich tłumaczeń artykułów z Watch Tower w kolejności alfabetycznej
z odnośnikami do oryginałów angielskich.


Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania
Tak zwana „Książka Pytań” udostępniana na stronie www.nastrazy.pl


Boski Program – Wybrany lud Boży
Cykl artykułów napisanych przez C.T. Russella dla czasopisma „Overland Monthly”* Zastrzeżenie: Administrator nie przyjmuje odpowiedzialności za jakość publikowanych tutaj polskich tłumaczeń. W większości przypadków pod artykułami znajdują się informacje o czasopismach, z których pochodzą prezentowane tutaj tłumaczenia. Poszczególne Redakcje bez wątpienia starały się jak najdokładniej przekazać myśli zawarte w oryginalnych tekstach angielskich. W razie wątpliwości czytelnik władający językiem angielskim bez trudności może porównać polskie tłumaczenie z angielskim oryginałem.