R-6009

ON BĘDĄC UMARŁYM — JESZCZE MÓWI
Brat C. A. Wise — Indianapolis

Przywożę przy .tej ważnej okoliczności miłość i sympatią Zboru w Indianapolis, z którego wielu znało i miłowało naszego Umiłowanego Pastora, i przez lata byli Jemu lojalni — swemu Nauczycielowi i Przyjacielowi. Teraz gdy został zabrany, postanowiliśmy stać ramię w ramię i wysoko trzymać sztandar naszego Króla, którego nasz Pastor tak serdecznie miłował.

Dwadzieścia pięć lat temu miałem przywilej spotkać po raz pierwszy kilku badaczy Pisma świętego, którzy zbierali się corocznie w Allegheny w czasie Pamiątki. Tam w domu naszego brata mieliśmy przywilej spotkać się z Nim, który ofiarował swoje życie dla Prawdy i który tak bardzo ją miłował.

Gdy lata mijały wchodziliśmy w coraz większe zażyłe stosunki z Nim. Mieliśmy przywilej zobaczyć ów cudowny chrześcijański charakter, który był źródłem wielkiego błogosławieństwa dla wielu. Nasza miłość i szacunek dla Niego wzrastały. Nigdy nie zawiedliśmy się na bracie Russellu.

Gdy nasze badania Słowa Bożego postępowały, to powstawały zawiłe pytania. Te pytania przynosiliśmy Jemu. Podobnie jak uczniowie Chrystusa, nasze serca pałały, gdy słuchaliśmy Jego jasnych i pięknych wyjaśnień Słowa Bożego. W ten to sposób uczyliśmy się siedząc u stóp Bożych. Pastor Russell był największym uczonym w Piśmie świętym od czasów apostolskich. Jego uprzejme, miłe słowa i szlachetne czyny będą żyć nadal. „On będąc umarłym, jeszcze mówi".

W.T. 6009-1916

Świt 1986/6 str. 30,31