R-5977

Interesujące listy

Ogniste próby w Wielkiej Brytanii tracą na sile

Drogi Bracie Russell

Pozdrowienia i czuła miłość w Panu! Minęło trochę czasu, od kiedy pisaliśmy do Ciebie odnośnie naszych drogich braci podlegających obowiązkowi służby wojskowej w tym kraju. Z radością donosimy o lekkiej poprawie tej sytuacji. Od samego początku nasi bracia domagali się zwolnienia z zapisów tej Ustawy, jako sprzeciwiający się służbie wojskowej z powodu sumienia, ale przez długi okres Sądy, przed którym ich sprawy były rozpatrywane, nie były przygotowane do uznania sprzeciwu ich sumienia a jedną z przeszkód było to, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii (IBSA) nie było im znane. Ale teraz rzeczy uległy zmianie i naszym braciom łatwiej jest znaleźć sobie jakąś pracę w służbie narodu, jako alternatywę dla służby wojskowej. W chwili obecnej pięciu z naszych braci otrzymało całkowite zwolnienie, 23 jest w korpusach cywilnych, 154 otrzymało inną pracę w służbie narodu, 82 zostało przekazanych do wojska i wolą raczej być karani niż wykonywać polecenia wojskowe.

Odnośnie tej drugiej liczby rząd wdrożył system, dzięki któremu mężczyźni ci mają być wypuszczeni z więzienia i jako pracownicy państwa mają być zatrudnieni do prac w służbie narodu, typu budowa dróg, górnictwo odkrywkowe itd. Około 30 z 82 wspomnianych osób jest już w ten sposób zatrudnionych i około 12 kolejnych przebywa w domach na zwolnieniach warunkowych oczekując na pracę.

Na pewno będziesz chciał wiedzieć, że urzędnicy Ministerstwa Wojennego uprzejmie zgodzili się na anulowanie dokumentów wzywających pod sztandar wszystkich braci będących starszymi, do czasu podjęcia decyzji przez Sąd Najwyższy, co do właściwego statusu naszych starszych według tej Ustawy. Spodziewamy się decyzji około połowy listopada. Oznacza to oczywiście, że różne zbory w międzyczasie otrzymają korzyść z usług swoich starszych. Jesteśmy wdzięczni Panu za te dowody Jego miłującej opieki wobec Mu drogich w tej godzinie potrzeby.

Nie musimy mówić, z jaką gorliwością oczekujemy dalszych możliwości służby, jakie Pan w swych łaskawych celach może nam dać po tej stronie zasłony i spoglądamy na Ciebie, jako Jego wiernego sługę, byś wskazał nam takie kolejne przywileje dawania świadectwa, jakie On uzna za dobre, by nimi nas obdarzyć. Wierzymy, że próby, przez które ostatnio przechodzą nasi kochani bracia miały uświęcający wpływ i pomogły nam wszystkim, by być bardziej poświęconym naszemu Panu i przygotowanym do tego, by się ofiarować i być ofiarowanym w Jego służbie -zdając sobie sprawę z przywileju wydawania świadectwa i cierpienia, jeśli taka Jego wola, dla dobra Jego imienia.

Modlimy się za Ciebie, drogi Bracie i wszystkich naszych umiłowanych braci związanych z Tobą w służbie dla Pana, aby On obdarzył Cię niebiańską mądrością i łaską wystarczającą na każdy dzień tak, aby Twoja praca była ku Jego chwale.

Z wyrazami gorącej miłości w Nim dla Ciebie i Twoich drogich współpracowników
Twoi bracia i słudzy w Panu

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii -- Londyn, Ang.

Ponowne radowanie się w Panu

Drogi Pastorze Russell,

Jakieś 25 lat temu przeczytałam tom I i II Wykładów Pisma Świętego. Były dla mnie bardzo interesujące, jednakże w tamtym czasie nie były one dla mnie duchowo pomocne, przeczytałam więc jedynie część tomu III.

W ostatnich latach byłam udręczona rosnącą mocą zła w każdej denominacji i czułam jak duch święty mnie opuszcza. Z modlitwą szukałam przyczyn i moją jedyną odpowiedzią była wskazówka, by przestudiować księgę Objawienia. Próbowałam robić to kilka razy, nawet z pomocą komentarza nie potrafiłam tego zrozumieć. W końcu pomyślałam, że uważne przeczytanie z modlitwą twoich książek nie zaszkodzi mi. Uczyniłam tak, sprawdziłam każde odniesienie i kontekst, jak i historię świata.

Daty z Biblii zdawały się być bardzo prawdziwe; ale rozdział o Piramidzie przekonał mnie i postanowiłam, że w przyszłości będę prowadzona według tych Wykładów.

Należałam do kościoła anglikańskiego i miałam sporą wiedzę na temat jego doktryn jak i innych denominacji; pomyślałam, że ty należałeś do tej jednej, o istnieniu której nie wiedziałam.

Gdy próbowałem u Św. Jana nabyć inne Twoje tomy, spotkałam się z kilkoma osobami, które wierzyły tak jak Ty. Kupiłam cały zestaw książek i zaprenumerowałam Strażnicę.

Teraz ponownie raduję się w Panu i w drugiej obecności naszego drogiego Zbawiciela.

Jeszcze nie skończyłam wszystkich tomów, ale przyjęłam Ślub i zamierzam podążać drogą, którą Bóg mnie poprowadzi. Niech będzie wychwalane Jego imię!

Chciałabym podziękować za pomoc, jaką otrzymałam poprzez twoje pisma i zamierzam zrobić wszystko, by rozpowszechniać je i opowiadać o prawdzie.

Twoja siostra w Chrystusie, ELIZABETH WETMORE.

Wywyższanie Boga, Stwórcy

Drogi Bracie Russell,

Nasz Ojciec robi dla mnie cudowne rzeczy, z czego się cieszę i jestem pewna, że Ty również będziesz się radował razem ze mną.

To był po prostu cały rok (długi), kiedy On widział, że lepiej będzie zostawić mnie na półce – aż do czasu, gdy On łaskawie otworzył drogę dla mnie, by wyjść do dalszej pracy jakieś 6 tygodni temu. Wiesz, co oznacza głód duszy. Teraz mogę Ci powiedzieć, że zgodnie z Jego obietnicą, kiedy odczuwamy głód tych rzeczy, to będziemy nimi napełnieni, więc cała moja dusza wywyższa Pana, mojego Stwórcę za Jego napełnienie. Dzięki temu doświadczeniu zdaję sobie sprawę, że nigdy w przeszłości nie doceniałem wystarczająco dobroci Pana za to, że pozwolił mi zajmować się Jego cennymi prawdami i karmić Jego owieczki, wynosić Jego imię i charakter wśród tych, z którymi mam kontakt. Od teraz wiele razy dziennie będę poprzez Jego łaskę pamiętał o moim postanowieniu, by Mu dziękować, „zwłaszcza w dziele pracy, w którym ja sam mam przywilej służyć” i ze czcią zajmować się świętymi naczyniami Pana.

Każdego dnia spotykamy głodne dusze, oświadczające, że nie potrafią zrozumieć Biblii – niektórzy z nich mówią, że sąsiedzi uważają ich za osobliwych, ponieważ kochają rozmawiać na temat Biblii; niektórzy mówią, że są 'zagłodzeni' odnośnie prawd Biblii. „Jakimi ludźmi powinniśmy być”, kiedy powierza się nam posłanie dla takich czekających serc!

Sam Ojciec zapewnia „siłę na każdy dzień” – doczesne błogosławieństwa o wiele lepsze niż te, na które zasługujemy, lub o które byśmy prosili, duchową radość, o której nie moglibyśmy nawet śnić „być takimi jak nasz Ojciec”. Życzylibyśmy sobie, abyśmy mogli poświęcić Mu więcej, nasza mała ofiara jest prawie niewidoczna z powodu obecnej radości, jak i tej przyszłej. Wiedząc jak dobry On jest dla nas, jak się o nas troszczy i błogosławi swojego wiernego sługę „nad jego dobrami”. Niech nasza radość w Nim wzrasta każdego dnia! Z miłością i codzienną modlitwą,

Z Jego łaski

Trzymanie się kotwicy wiary

Czcigodny Brat w Panu

Podczas odnawiania mojej prenumeraty Strażnicy skorzystałem z możliwości przekazania Ci, jak bardzo jej dwutygodniowe wydania nas radują. Znajdujemy tam w obfitości twardy pokarm, konieczny dla nas, by właściwie utrzymywał nas jako nowe stworzenia, abyśmy mogli wzrastać we wszystkich łaskach i owocach Ducha.

Pomimo licznych prób i trudności obecnych niebezpiecznych czasów, stan naszego małego zboru jest satysfakcjonujący. Każdy z nas mocno się trzyma kotwicy wiary – cennych obietnic naszego Niebiańskiego Ojca, tylko one mogą ochronić nas przed już spieniającymi się falami, ryczącymi i grożącymi pochłonięciem „gór”. Czynimy Psalm 46 naszym.

W imieniu zborów, tutaj i w pobliżu przekazuję Ci umiłowany Bracie Russell szczere uczucia naszej miłości w Panu.

Twój pokorny brat w jedynej nadziei.

ELIE THEROND

WT, 1 listopada 1916, R-5977
(Niepublikowany w języku polskim)

Do góry