R-5942

Zwolnienie ze służby wojskowej w Wielkiej Brytanii

Nasze biuro w Londynie pisze: „Próbujemy uzyskać zwolnienie z obowiązku służby wojskowej dla osób pomagających w naszym biurze oraz dla starszych Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego. Ministerstwo Wojny zgadza się na to, by wkrótce przestawić tę sprawę w sądach cywilnych. Obecnie około 60 braci znajduje się w więzieniu za odmowę służby wojskowej, około 60 zostało zwolnionych na warunku wykonania prac uważanych za ważne dla kraju, około 20 wstąpiło do utworzonych przez rząd służb cywilnych. Z danych tych widać, że większość braci (podlegających służbie wojskowej) nie przyjęła obowiązku wojskowego. Podane liczby dotyczą jedynie nieżonatych mężczyzn. Obowiązek zaciągania do wojska żonatych mężczyzn dopiero wchodzi w życie. Oni także będą się ubiegać o zwolnienie, lecz nie wiadomo jeszcze, czy odmówią udziału w służbach cywilnych i przez to stracą zasiłek przysługujący żonom i dzieciom żołnierzy. Sytuacja ta z pewnością stanowi próbę. Niektórzy nasi bracia, przynajmniej ośmiu, zostali wywiezieni do Francji, a następnie skazani na rozstrzelanie za nieposłuszeństwo. Wyrok został złagodzony do dziesięciu lat kary pozbawienia wolności i dowiedzieliśmy się niedawno, że znajdują się oni w cywilnych więzieniach w Anglii. Wydaje się, że władze wojskowe niewiele liczą się z władzą cywilną. Doświadczenia te dobrze wpływają na Kościół jako całość, gdyż skłaniają go do modlitwy i przejawiania większej miłości i współczucia. Bez wątpienia jest to także proces wzmacniający i przygotowujący na coraz ciemniejsze dni, które są przed nami”.

Chcemy, by nasi drodzy bracia z krajów objętych wojną wiedzieli o miłującym współczuciu braci z krajów nie biorących w niej udziału. Z pewnością wszędzie bracia z Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego zanoszą wiele modlitw! Przykłady lojalności względem Króla królów mają na wszystkich wzmacniający i pobudzający wpływ.

Zupełnie zgadzamy się z propozycją uzyskania zwolnienia dla starszych zborowych jako duchownych w świetle prawa. Nie oznacza to, że w kościele Chrystusowym uznajemy klasę „kleru” jako różną od klasy „laikatu”. „Wszyscy jesteście braćmi”, wszyscy są duchownymi (sługami) Chrystusa. Lecz jeśli jeden przepis zwalnia niektórych braci, a inny przepis lub rozporządzenie zwalnia innych, a żaden przepis nie zwalnia jeszcze innych braci, to do nas należy uzyskanie wzajemnie dla siebie wszystkiego, na co pozwala prawo.

W.T. R-5942 – 1916 r.
(Niepublikowany w języku polskim)

Do góry