R-5937

Bracia z Grecji Badaczami Pisma Świętego

Dowiedziawszy się o wielkim zainteresowaniu Prawdą wśród Greków, Redaktor zaprosił ich na spotkanie do domu Bethel w dniu 27 lipca. Na spotkanie przybyły dwadzieścia dwie osoby (19 braci i 3 siostry). Mieliśmy bardzo przyjemną społeczność, dyskutując na temat planu naszego Ojca oraz znaczenia Jego Słowa. Trzy osoby symbolizowały swoje poświęcenie i śmierć z Chrystusem.

Od pewnego czasu bracia ci wydają dla swoich 80 prenumeratorów Strażnicę w języku greckim w cenie ponad 35 centów za egzemplarz lub 9 dolarów za rok. Obecnie wyczerpały się ich fundusze. Poradziliśmy im, że w tej sytuacji powinni zaprzestać jej wydawania. Sprzeciwili się temu twierdząc, iż potrzebują niebiańskiego pokarmu, gdyż inaczej umrą z głodu. Ostatecznie jeden z nich zagwarantował jej wydawanie przez rok pod warunkiem, że każdy będzie odkładał na ten duchowy pokarm 2 centy dziennie. Sami dokonują tłumaczenia i drukują na własnej małej prasie. Spotkanie to oraz jego owoce dały nam jaśniejszy wgląd w ich miłującą lojalność wobec Pana i Jego Prawdy. Przekazujemy ten kielich orzeźwienia naszym czytelnikom.

Rozpowszechnianie się Prawdy we Włoszech, na Słowacji, w Grecji itd. w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo nas zaskakuje i cieszy. Prawdopodobnie miała z tym wiele wspólnego Fotodrama stworzenia. Fotodramę w wersji Eureka można teraz zamawiać z nagraniami wykładów w wielu językach.

W.T. R-5937 – 1916 r.
(Niepublikowany w języku polskim)

Do góry