R-5921b

Czternastoletni męczennik

Właśnie otrzymano list z Wellington (Nowa Zelandia), mówiący o tym, że jeden ze studentów biblijnych z tamtych okolic, czternastolatek, został więziony za odmowę zgłoszenia się do pełnienia służby wojskowej z powodu swoich religijnych obiekcji co do udziału w wojnie, w każdym tego słowa znaczeniu. Dostał on pozwolenie na opuszczenie więzienia w celu wzięcia udziału w Wieczerzy Pamiątkowej, a następnie powrócił do więzienia. Godny uwagi zdaje się wzrastający wpływ militaryzmu na świecie.

Napływają do nas informacje z Anglii, że niektórzy ze studentów biblijnych otrzymali rozkaz do zgłoszenia się do odbycia służby wojskowej. Ich sprzeciw został przyjęty, jednak odmówiono im zwolnienia z obowiązku służby; otrzymali jednak zapewnienie, że nie zostaną umieszczanie ich na stanowiskach frontowych w czasie wojny. Później zlekceważono jednak tę obietnicę i musieli oni natychmiast pełnić regularną służbę wojskową. Nie możemy zapominać, że praktycznie cały świat rości sobie prawo do bycia Królestwem Chrystusa. Mimo to ci, którzy starają się naśladować słowa Chrystusa, wydają się być zupełnie nie szanowani i nienawidzeni przez wszystkich ludzi i wszystkie narody. Jaki to wspaniały dowód, że Królestwo Mesjasza należy do przyszłości! Jakże cieszymy się, że jest ono już tak blisko.

W.T. R-5921b – 1916 r.
(Niepublikowany w języku polskim)

Do góry