R-5918

Dobre, lepsze i najlepsze badanie Pisma Świętego

Cokolwiek przyczynia się do poważania Pisma Świętego jako Słowa Bożego, jest godnym uznania. Badanie Pisma św. praktykowane 50 do 100 lat temu w Wielkiej Brytanii i Holandii, które polegało głównie na zapamiętaniu wersetów i rozdziałów, a także na posługiwaniu się tą Księgą jako czytanką w szkołach, miało swoje zalety. Ci, którzy w taki sposób zapoznali się z tekstami Pisma Świętego posiadali korzystny zapas informacji. O ile później stali się chrześcijanami, starali się lepiej zrozumieć Boskie poselstwo.

Różne denominacje próbowały innych sposobów badania Pisma Św. w tak zwanych "klasach studiów biblijnych". Klasy te były jednakże krępowane denominacyjnymi wyznaniami wiary. Czasami umiejętni nauczyciele pouczali swe klasy historycznego układu Pism, omawiali pisarzy listów apostolskich, ich podróże, doświadczenia itp. Niekiedy nauczyciel zagłębiał się też w doktryny, lecz przy takich okazjach, jeżeli nie był dosyć przezornym i zdolnym, aby utrzymać uczniów w spokoju, lekcje kończyły się zwykle utarczkami i ogólnym zamieszaniem.

Inny sposób badania Pisma Świętego, który przez pewien czas znajdował uznanie, polegał na tym, że kilku chrześcijan schodziło się razem na odczytywanie rozdziałów, wiersz po wierszu. Każdy po przeczytaniu swego wiersza dodawał komentarze według swego upodobania. Gdy w którym rozdziale było czterdzieści wierszy, tyleż było różnych komentarzy. Po skończeniu zebrania odczuwano pewnego rodzaju zadowolenie, że przeczytano kilka interesujących wierszy, o których wspólnie porozmawiano. Jednakże z takiego badania Pisma Świętego otrzymywano bardzo mało istotnej wiedzy o Bogu i o Jego planie wieków.

Dopiero w ostatnich czasach - w ubiegłych dziesięciu latach (pisane w roku 1916 - przyp.tłum.) - zaczęto badać Pismo Święte metodą, którą nazywamy "badanie beriańskie". Ten sposób rozważania nad Pismem Świętym jest bardziej szczegółowy. Obecnie metoda beriańskiego badania praktykowana jest na całym świecie. Wynikiem tego jest wielkie błogosławieństwo i oświecenie. Do tego badania używany jest podręcznik, a także pytania. Podręcznikami są tomy Wykładów Pisma Świętego, w których nauki biblijne zostały zebrane i zestawione w łatwo zrozumiałej formie.

Na przykład, jeśli lekcja traktuje o Duchu Świętym, to w wykładzie na ten temat zabrane są wszystkie biblijne nauki o Duchu Świętym i ułożone we właściwym porządku, ułatwiającym badanie. Jeżeli przedmiotem badania będzie "Człowiek Chrystus Jezus", zastosowana zostanie podobna metoda. Tak samo traktowany będzie przedmiot o "Logosie", o "Usprawiedliwieniu", "Poświęceniu", o "Uwielbieniu Świętych", lub jakikolwiek inny. Każdy przedmiot traktowany jest systematycznie - dany jest pod rozwagę zgromadzonych, którzy mogą zastanawiać się nad każdym punktem, wraz z odnośnikami do różnych części Pisma Świętego traktujących o danej sprawie.

Toteż nie dziwi nas, że ci z wiernych Pańskich, którzy nauczyli się tej najlepszej metody badania Pisma Świętego i posługują się nią, mają jaśniejsze wyrozumienie Słowa Bożego, aniżeli inni. Przeto aczkolwiek zalecamy każdą formę badania Biblii, szczególnie zalecamy ten rodzaj badania, który Pan ubłogosławił ponad wszystkie inne dla uświadomienia Swego ludu w obecnym czasie żniwa. Ta metoda badania przynosi korzyści wszystkim zgromadzonym. Zdolny przewodniczący nie jest tak konieczny, jak przy innych metodach. Ze zdolnym przewodniczącym i przy innych metodach badania zachodzi jeszcze i to niebezpieczeństwo, że utalentowany przewodniczący może czasami poprowadzić zgromadzenie w niewłaściwym kierunku, na manowce.

Beriańskie badania natomiast stawiają całe zgromadzenie w pozycji zaawansowanych badaczy Słowa Bożego, bo wszyscy mają przed sobą cały przedmiot będący pod dyskusją. Mimo to, nawet w badaniach beriańskich i gdy są używane pytania, umiejętny lecz pokorny przewodniczący może być bardzo pomocnym dla braci. Tak sprawa się ma prawie w każdym zgromadzeniu na całym świecie.

Piszemy o tym, aby drodzy czytelnicy Watch Tower wiedzieli, dlaczego tak szczerze zalecamy beriańską metodę badania Pisma Świętego. Nie powinniśmy też dziwić się, gdy zauważymy, że on przeciwnik będzie występował przeciwko tej metodzie, tak wielce ubłogosławionej przez Pana. Zachęcamy wszystkich do porównania wyników, jakie osiągnęli w ich umysłach, sercach i życiu z beriańskiego badania Biblii, z tymi, które były skutkiem innych sposobów badania, które znali lub próbowali w przeszłości.

Watch Tower 1916-5918
Brzask 1/1936, Straż 5/1960 str.78, Straż 5/1957, Straż 5/1973, Świt 5/1985