R-5891

Sprawozdania z Pamiątkowej Wieczerzy

Wieczerza Pamiątkowa wydaje się być powszechnie obchodzona niedzielnej nocy, 16 kwietnia – w rocznicę. Sprawozdania wspominają o głębokim duchu powagi i radości pełnej szacunku ze strony braterstwa biorących udział- na tyle na ile sprawozdania do nas dotarły. Potwierdzenie, jakie wydarzenia naszego dnia dają naszym nadziejom i perspektywom pochodzącym z Biblii, wydaje się mieć umacniający wpływ. Chwilami wiara wydaje się prawie ustępować wzrokowi. Fakt, że możemy być tu rok, dwa bądź więcej przed tym jak Królestwo będzie w pełni ustanowione nie jest niezadowalającym ponieważ lud Pana znajduje tak dużo okazji do służby, że ich ręce, serca i głowy są w pełni zaangażowane – wysilając się po tej stronie zasłony we współpracy z uwielbionymi członkami będącymi po drugiej stronie.

Zgromadzenie na Brooklynie jest odtąd znane jako zbór w mieście Nowy Jork ponieważ nasze główne usługi odbywają się w świątyni w Nowym Jorku, chociaż świątynia na Brooklynie jest również używana w każdą niedzielę przez znaczną liczbę. Mieliśmy wspaniałe spotkanie, którym wszyscy obecni cieszyli się z wielkim duchowym zapałem. Przypominaliśmy sobie razem o pierwszej Wieczerzy Paschalnej i jej antytypie, oraz o Wieczerzy Pamiątkowej ustanowionej przez Pana. Przypominaliśmy sobie znaczenie emblematów – nasze spożywanie złamanego ciała i branie udziału w przelewaniu krwi naszego Zbawiciela, oraz jak one reprezentują także nasze braterstwo, wspólny związek z naszym Mistrzem w Jego potępieniu, cierpieniu, śmierci gwarantujących wiernym udział z ich Mistrzem w Niebiańskim Królestwie i Chwale.

Liczba uczestników przedstawiona poniżej nie uwzględnia pewnej liczby podmiejskich Zborów, które poprzednio się z nami kontaktowały. Wzrosły one teraz do tego stopnia, że jest to rozsądnym aby organizowały swoje uroczystości.

Lista poniżej przedstawia zbory, od których otrzymaliśmy już informacje a których liczba uczestników przekroczyła 50. Liczby pokazują całkiem znaczny wzrost w ilości głęboko zainteresowanych i całkowicie poświęconych, co wielce nas cieszy. Jednakże jesteśmy szczególnie rozradowani myślą o głębszych i pogłębiających się chrześcijańskich doświadczeń, które są wyraźne pośród braci wszędzie. Wierzymy, że to szczere oddanie Panu będzie trwało. 'Wierny aż do śmierci” jest wyrażeniem czasu służby dla wszystkich Żołnierzy Krzyża.

Nowy Jork........1041; Cincinnati........... 188
Chicago............ 612; Indianapolis....... 184
Boston............. 507; Columbus.......... 177
Pittsburgh........... 424; Dayton............ 175
Los Angeles......... 422; San Antonio........ 175
Filadelfia......... 354; Milwaukee.......... 169
Toronto............. 288; Kansas City........ 159
Cleveland............. 258; Buffalo........... 158
Portland............ 255; Baltimore........... 136
Vancouver........... 253; Toledo............... 127
St. Louis............ 244; Denver............. 123
Seattle............ 235; Springfield....... 115
Waszyngton.......... 221; Oklahoma City..... 112
Providence.......... 202; Spokane........... 110
Houston............. 109; New Brighton........ 69
Louisville........... 108; Hartford.......... 68
Roseland.. 107; Rockford........... 68
St. Paul........... 100; Duquesne............ 67
Worcester.......... 98; Schenectady........ 67
Binghamton.......... 91; Wilmington......... 60
Everett............ 90; Reading............. 60
Richmond............. 88; York,................ 57
Allentown............ 86; Cumberland.......... 57
St. Joseph........... 83; Paterson........... 57
Scranton............. 75; Erie................ 53
Grand Rapids....... 74; Jacksonville....... 52
Pasadena............ 74; Wichita............ 51
Altoona.............. 70; Montreal........... 50

The Watch Tower, 1 maja 1916, R-5891
(Niepublikowany w języku polskim)

Do góry