R-5744

GRECKIE I POLSKIE „STRAŻNICE”

Greccy bracia, pełni gorliwości wobec Pana i Prawdy, rozpoczęli publikować „Strażnicę” w języku greckim. Nie jest ona składana do druku, lecz powielana.

Co więcej, co dwa tygodnie w ten sam sposób wydają oni tłumaczenie fragmentu Szóstego Tomu Wykładów Pisma Świętego.

Ilość zainteresowanych Greków nie jest duża, ale wykazują oni godną pochwały gorliwość. Każdy grecki brat pragnący otrzymywać wyżej wymienione greckie tłumaczenia powinienem się zwrócić do biura „Strażnicy”.

Również nasi polscy przyjaciele przygotowują się do regularnego wydawania „Strażnicy” w polskim przekładzie z angielskiego oryginału. Kopie próbne na życzenie [str. 226].

==========

PIEŚNI DOMU BOŻEGO NA SIERPIEŃ

Po odśpiewaniu pieśni, rodzina Betel słucha „Mego ślubu Panu”, a następnie łączy się w modlitwie. Przy śniadaniu rozważają tekst Manny. Następujące pieśni na sierpień: (1) 7; (2) 303; (3) 240; (4) 60; (5) 12; (6) 149; (7) 8; (8) 14; (9) 37; (10) 160; (11) 12; (12) 107; (13) 281; (14) 25; (15) 307; (16) 105; (17) 51; (18) 44; (19) 213; (20) 78; (21) 50; (22) 179; (23) 16; (24) 43; (25); (26) 329; (27) 195; (28) 204; (29) 188; (30) 176.

WT, 1 sierpnia 1915, R-5744
(Niepublikowany w języku polskim)

Do góry