R5437 do 5437

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KRÓLESTWA WYOBRAŻONE SĄ PRZEZ GÓRĘ OLIWNĄ.

"I staną nogi Jego (Jehowy) w on dzień na Górze Oliwnej, która jest przeciwko Jeruzalemowi na wschód słońca a góra Oliwna na poły się rozszczepi na wschód i na zachód słońca, rozpadliną bardzo wielką i odwali się połowa onej góry na północ, a połowa jej na południe." - Zach.14:4.

Ten tekst odnosi się do końca czasu wielkiego ucisku i łącznie z tym, objawienia wielkiej mocy Bożej. Rzeczywista góra Oliwna prawdopodobnie będzie miała coś do czynienia w tej sprawie. Wzmianka, jaka jest tu uczyniona pokazuje, jakoby góra Oliwna przeszła trzęsienie ziemi. Nie ulega wątpliwości, że około tego czasu Żydzi powrócą do Palestyny i Jerozolimy i że łaska Boża wróci się do nich i zostanie im tam objawiona. To będzie miało miejsce przy końcu "utrapienia Jakubowego", z którego Pan go wybawi. Nasze zdanie w tym względzie jest, że to stanie się po uwielbieniu Kościoła, gdy przejdzie do chwały - zdaje się, iż częścią dzieła uwielbionego Kościoła będzie to, co jest przedstawione w naszym tekście.

Sądzimy, iż Ojcowie święci na on czas się pojawią a łaska Boża powróci do Izraela a jego doczesne błogosławieństwa wtedy się rozpoczną. To ma się znaczyć, że Żydzi w tym czasie będą już pod prawem Nowego Zakonu a przeto Kościół będzie uzupełniony.

W języku biblijnym góra znaczy: Królestwo. Pismo Święte na innym miejscu nadmienia, że Jehowa uwielbi miejsce (podnóżek) nóg Swoich. Wyraz oliwa nasuwa na myśl jej użytek, służy bowiem jako pokarm i światło. Oliwa na Wschodzie używana jest zamiast masła. Ponieważ oliwa dostarcza pokarmu i światła, dlatego Góra Oliwna dobrze wyobraża Królestwo Boże. Olejek pomazania, którym byli namaszczani Izraelscy królowie i kapłani był wyrabiany z oliwy i wyobraża Ducha Świętego. Królestwo Boże składać się będzie z dwóch faz, to jest fazy duchownej i ziemskiej, które będzie błogosławiło wszystkie narody, ziemi, tak, że ostatecznie cała ludzkość będąc przyprowadzoną do doskonałości będzie zażywać wiecznie błogosławionego stanu w tymże królestwie.

W.T. 1914 - 5437.

Strażnica 1919 str. 106.