R-5382 fragm

Interesujące listy

Nie odrzucajcie ufności Waszej

Drodzy braterstwo!

Chociaż nasz niebiański Ojciec uważa za stosowne doświadczać wiarę swego ludu na różnorakie sposoby, to wydaje się, że w ciągu najbliższego roku możemy się spodziewać poważniejszych prób naszego zaufania do Boga i Jego Słowa.

Jestem przeświadczony, że wiara drogich braci i sióstr jest bardzo mocna i wierzę, że nadal z powodzeniem będą bojować dobry bój wiary aż do końca.
Pastor Russell, na ile go zawsze rozumiałem, nigdy nie twierdził, że jego wykładnia czasu proroctw jest nieomylna. Jego pisma zawsze wywierały na mnie takie właśnie wrażenie.

Jeśli nadejdzie rok 1915 i nie spełni się to, czego tak wielu z braterstwa się spodziewa, to dla mnie nie będzie to miało wielkiego znaczenia. Nadal wiemy, że „Słowo twoje jest prawdą” [Jan 17:17] i że nie przeminie ani jedna jota, ani jedna kreska, ażby się wszystko stało [Mat. 5:12]. Wiemy też, że zgodnie ze znakami czasów, ów Dzień nie jest bardzo odległy.

Gdy osaczą nas ogniste próby, pamiętajmy o inspirujących słowach: „Nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę” [Hebr. 10:35].
Wasz w wierze i w nadziei
N. E. Butler, N.S. [Nova Scotia, Kanada]

The Watch Tower, 1 stycznia 1914, R-5382 (fragment)
Straż 1/2014

Do góry