R-5161

Znaczenie głosu Jehowy.

PYT. – O Adamie i Ewie napisano: „Usłyszeli głos Pana Boga [Jehowy]”, Co ma się rozumieć przez głos Jehowy?

ODP. – My przypuszczamy, że to odnosi się do naszego Pana Jezusa w Jego przedludzkim stanie. Logos było Bogiem. Owe Logos, Słowo, Głos Boga miał kontakty z człowiekiem, jako przedstawiciel Boga.

W.T. R-5161 -1913 r.
Strażnica 02/1914 str. 11

Do góry