R-4844

Darowizna niezwykłej pszenicy

Brat Bohnet donosi nam, że stopniowo gromadzi zbiory niezwykłej pszenicy uzyskane z otrzymanych na początku kilku ziaren. Chciałby on, żeby czytelnicy „The Watch Tower” jako pierwsi otrzymali możliwość nabycia tej pszenicy. Sprzedawałby ją po dolarze za funt, łącznie z przesyłką, a cały dochód przeznaczy na nasze Stowarzyszenie. Zamówienia na pszenicę winny być kierowane pod adres: Niezwykła pszenica Bohnet, 17 Hicks street, Brooklyn, N.Y. To pozwoli oddzielić te zamówienia od osobistej korespondencji i od naszej zwykłej poczty.

Brat Bohnet obiecał, że będzie gotów do wysyłki pszenicy przed 1 sierpnia [1911]. Niezwykła pszenica powinna być, zgodnie z jego instrukcją, wysiewana z gęstością cztery razy mniejszą niż zwykła. Jej plon powinien być od dziesięciu do piętnastu razy wyższy w proporcji do wysianego ziarna. Ze względu na przejrzystość rozliczenia, do zamówienia należy dołączyć pieniądze. Czytelnicy „The Watch Tower” będą mieli pierwszeństwo do 15 sierpnia. Po tej dacie zamówienia będą mogli składać wszyscy, aż do wyczerpania zapasów. Pszenica ta winna być wysiewana jesienią.

The Watch Tower, 15 czerwca 1911, R-4844
Straż, 1/2013

Do góry