R-4760

Interesujące pytania

CHRYSTUS ORĘDOWNIKIEM WIELKIEGO LUDU

Pytanie: Czy Chrystus jest również Orędownikiem dla „wielkiego ludu”, tak jak dla „maluczkiego stadka”? A jeśli tak, to czy będzie Orędownikiem dla „wielkiego ludu” w czasie ucisku, aż wybieli on szaty i obmyje je we krwi Baranka?

Odpowiedź: Tak, „wielki lud” stanowi część Kościoła Pierworodnych. W obrazie ci, którzy „przeszli”, Kościół Pierworodnych, byli następnie reprezentowani przez całe pokolenie Lewiego. Zajęli oni miejsce izraelskich pierworodnych, którzy zostali zachowani przez krew baranka. Utrzymujemy nasze szaty niesplamione dzięki krwi pozaobrazowego Baranka, gdyż „krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” [1 Jana 1:7]. Z całą pewnością „wielki ucisk”, przez który przejdzie „wielki lud”, odbędzie się, zanim Pośrednik obejmie swoje Królestwo, stąd też nie jest On dla nich Pośrednikiem, ale nadzoruje ich sprawy jeszcze jako obecnie urzędujący Orędownik.

„Wielki lud” nigdzie nie pojawia się oddzielnie, a jedynie jako postaci towarzyszące. Na przykład, gdy Rebeka ma zostać żoną Izaaka, towarzyszą jej dwie służące, które również mają się stać członkami rodziny. Nie mamy jednak na ich temat żadnych dokładniejszych informacji. W nawiązaniu do Kościoła powiedziane jest, że ci, którzy będą mu towarzyszyć, będą jego sługami. Jest to w szczególny sposób pokazane w obrazie Psalmu 45.

The Watch Tower, 1 lutego 1911, R-4761 (Fragment „Interesting Questions” R-4760)
Straż 1/2011

Do góry