R-2488 (fragment)

Obowiązki

Niekiedy obowiązki mogą wydawać się nie do pogodzenia, lecz w rzeczywistości nie pozostają one w sprzeczności. Pierwszym obowiązkiem chrześcijanina jest uznanie z głębi serca swego Stworzyciela i Pana pod każdym względem. Jego drugim obowiązkiem, w przypadku męża i ojca, jest obowiązek wobec żony i dzieci, a w przypadku żony lub matki – obowiązki wobec męża i dzieci. Według Boskiego porządku rzeczy, mąż winien zajmować się zaopatrzeniem rodziny, a jeżeli zaniedbuje ten obowiązek, bez względu na przyczynę – za wyjątkiem choroby – wówczas nie wypełnia Bożego prawa. Podobnie w przypadku żony: jej pierwszym obowiązkiem jest troska, opieka nad mężem, pocieszanie i zachęcanie go oraz dzieci do wiernego postępowania na ścieżce obowiązku. Umowa małżeńska na mocy Boskiego rozrządzenia stanowi pierwszy obowiązek ciążący w każdej chwili na mężu i w każdej chwili na żonie. Obowiązki muszą być w rozsądny sposób spełnione zanim cokolwiek może być we właściwy sposób uczynione dla osób postronnych.

Watch Tower – Reprints, R-2488 (fragment)
Na Straży 2008/3/11, str. 95