R-1902

Dawid i Goliat

1 Sam. 17:38-51 „Gdyż walka jest Pańska” – 1 Sam. 17:47.

Ta lekcja dla chrześcijanina jest wyrażona w złotym tekście – „Gdyż walka jest Pańska”. Niech każdy naśladowca Syna Bożego ma to zawsze w swoim umyśle, że codziennie przystępuje do walki z wielkimi mocami ciemności, i że jest mocny w sile, której dostarcza Bóg, z wiarą, odwagą i męstwem tak, jak odróżniał się Dawid i żaden nieprzyjaciel nie mógł ostać się przed nim. Jedną z wielkich potrzeb do zwycięstwa jest konieczna wiara: „A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara nasza” (1 Jana 5:4). „Bez wiary nie można się podobać Bogu” (Żyd. 11:6), lub spodziewać się Jego pomocy w tej walce na naszą korzyść.

Gdy posiadamy silną wiarę, to nie potrzebujemy cielesnej zbroi i żadna broń ludzkiego wynalazku nie może być użyteczna dla nas, lecz doświadczona i wypróbowana wiara może dokonać cudu tak wielkiego, jak dokonał kamyk z procy Dawida. Proca i kamyk były wypróbowaną bronią Dawida. On bezustannie nabywał praktyki i doświadczenia z tą bronią i tym sposobem zdobywał wprawę i zaufanie w jej moc. Tak i chrześcijanin musi praktykować codziennie i polegać na Bogu, postępować wytrwale we wszystkich mniejszych sprawach życiowych, a nawet i wtedy, gdy olbrzym prób i doświadczeń przyjdzie nań, wiara jego będzie dostatecznie zdolna spotkać się z nimi i zwyciężyć je. A czym więcej jest sroższa próba, tym chwalebniejsze jest zwycięstwo wiary i większa siła charakteru czerpana z jej doświadczenia. Niewątpliwie, iż to były te poprzednie zmagania się z lwem i niedźwiedziem i zwyciężania ich, jakie dał mu wtedy Bóg, co też dało Dawidowi taką wielką odwagę do walki z mocą Goliata. Tak bowiem każda walka, jaką toczymy i każde zwycięstwo, jakie osiągamy przez wiarę w Boga, rozwija siłę na przyszłe starcia i czyni bardziej pewnym nasze ostateczne zwycięstwo w Chrystusie.

W.T. R-1902-1895 r.
Brzask Nowej Ery 1/1943 str.10

Do góry